Affichage de contenus web

Compromís 41 - Aprovació d'una estratègia integral per a reduir les llistes d’espera

Aprovarem una estratègia integral per a reduir les llistes d'espera millorant les infraestructures, incrementant els recursos humans i potenciant l'autoconcert i el pla de xoc. A més, implantació d'una oficina de control de la demora, amb capacitat de direcció, seguiment i avaluació dels temps d'espera en tots els departaments.