Affichage de contenus web

Compromís 36 - Desplegament de l’Estratègia Valenciana de Joventut, garantint el dret a la participació i incidència política

Desplegarem l'Estratègia Valenciana de Joventut, en el marc del nou consell rector de l'IVAJ, garantint el dret a la participació i incidència política així com la transversalitat de les polítiques integrals de joventut.