Affichage de contenus web

Compromís 35 - Creació d'un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància

Crearem un servei universal de prevenció i atenció a la violència cap a la infància des d'una òptica integral i en col·laboració amb totes les administracions intervinents seguint el model Barnahus.