Affichage de contenus web

Compromís 33 - Aprovació de l'Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència

Aprovarem i implementarem l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència amb mecanismes de coordinació de la Generalitat per garantir la necessària transversalitat i coherències de les polítiques públiques que afecten a la infància i adolescència.