Affichage de contenus web

Compromís 28 - Impuls d'un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per a l’envelliment actiu

Impulsarem un Pacte per les Persones Majors, amb mesures per l'envelliment actiu que contemple, junt als programes d'estades vacacionals i el termalisme, una programació cultural, esportiva i social que fomente l'envelliment actiu, saludable i inclusiu.