Affichage de contenus web

Compromís 27 - Professionalització de les persones cuidadores en l’entorn familiar

Regularem la professionalització de les persones cuidadores en l'entorn familiar i crearem la figura de l'assistent personal per a la població infantil, dins del sistema d'atenció a la dependència.