Affichage de contenus web

Compromís 22 - Drets sexuals i reproductius. Creació d'un pla de salut sexual des de la perspectiva de gènere i LGTBI+

Drets sexuals i reproductius. Creació d'un pla de salut sexual des de la perspectiva de gènere i LGTBI+, especialment entre les i els més joves, afavorint la seua implementació en centres educatius en tots els cicles o etapes sexuals de les dones. Garantirem progressivament la interrupció voluntària de l'embaràs en la sanitat pública.