Affichage de contenus web

Compromís 21 - Elaboració de l'Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI+

Elaborarem l'Estratègia Valenciana per a la igualtat LGTBI+, amb participació del Consell València LGTBI+, en la qual es prioritzaran les mesures que asseguren recursos lliures de lgtbifòbia per a infància, majors i dependents.