Affichage de contenus web

Compromís 20 - Currículum coeducatiu, lliure de biaixos de gènere, i la inclusió de la genealogia de les dones

Promourem un currículum coeducatiu, lliure de biaixos de gènere, i la inclusió de la genealogia de les dones, per a acabar amb els rols i estereotips de gènere, així com l'ús d'un llenguatge i imatges inclusives i equitatives. Se subscriuran convenis de bones pràctiques amb mitjans de comunicació en tractament de temes referits a feminismes i diversitat.