Affichage de contenus web

Compromís 14 - Servei especialitzat i exclusiu per a les víctimes de violència masclista en el torn d’ofici

Garantirem que el torn d'ofici oferisca un servei especialitzat i exclusiu per a les víctimes de violència masclista. Per a això, oferirem una formació adequada mitjançant la superació del Màster de Violència de Gènere que facilitarà la Generalitat o altres màsters homologables, mitjançant convenis amb els Col•legis d'Advocats/des, les Universitats Públiques i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.