Affichage de contenus web

Compromís 132 - Pròrroga de la moratòria de desnonaments sobre habitatges habituals de col·lectius especialment vulnerables

Reclamarem la pròrroga, més enllà del 2020, de la moratòria dels desnonaments sobre habitatges habituals de col·lectius especialment vulnerables continguda en la Llei 1/2013.