Affichage de contenus web

Compromís 130 - Modificació de la normativa estatal perquè les autonomies puguen regular la seua organització territorial interna

Demanarem la modificació de la normativa estatal per tal de reconèixer la potestat de les comunitats autònomes de regular la seua organització territorial interna amb un model propi que permeta substituir les diputacions per altres corporacions de caràcter representatiu d'acord amb l'article 141.2 de la Constitució.