Affichage de contenus web

Compromís 126 - Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric

Reforma immediata del sistema de finançament i regularització del deute històric. Establiment d'un calendari per a la reforma immediata del sistema de finançament autonòmic, basada en les recomanacions dels experts nomenats pel Consell; així com l'aprovació de mecanismes temporals de compensació mentre aquesta reforma no es produïsca. Reconeixement del deute històric des que es van dur a terme les transferències de competències a la Generalitat, com també la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'aquests dèficits.