Affichage de contenus web

Compromís 124 - Beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que s'establisquen en comarques en risc de despoblament

Promourem beneficis fiscals per a iniciatives socials i empresarials que decidisquen establir-se en les comarques d'interior en risc de despoblament.