Affichage de contenus web

Compromís 121 - Publicació d'un pla anual de subvencions i ajudes

La Generalitat elaborarà i farà públic amb caràcter anual i al principi de cada exercici pressupostari un pla on es recollisquen les dates de convocatòria i resolució de totes les línies d'ajudes i subvencions previstes en tots els departaments.