Affichage de contenus web

Compromís 120 - Garantir la igualtat lingüística

Garantirem, a través d'una llei, la igualtat lingüística per tal que totes les persones siguen ateses per les administracions públiques en qualsevol de les llengües oficials que trien lliurement i no patisquen discriminació en cap àmbit per expressar-se en elles.