Affichage de contenus web

Compromís 119 - Gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat sota criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització

La gestió econòmica, informàtica i comunicativa de la Generalitat es regirà baix criteris de transparència, qualitat, equitat i descentralització en benefici de la ciutadania i es treballarà per augmentar la capacitat operativa dels equips responsables de les àrees transversals de gestió de forma que els terminis de compliment siguen compatibles amb l'impuls normatiu de l'Administració.