Affichage de contenus web

Compromís 117 - Aprovació de la llei de coordinació de les administracions públiques valencianes per a clarificar el repartiment competencial

Diputacions provincials: aprovació de la llei de coordinació de les administracions públiques valencianes per a clarificar el repartiment competencial i l'assignació de fons necessària per a exercir les competències, baix criteris objectius i transparents, per a eliminar les duplicitats.