Affichage de contenus web

Compromís 114 - Nova Llei de funció pública valenciana, reducció de la temporalitat i nous instruments organitzatius

Personal de l'administració pública: nova Llei de funció pública valenciana que incloga: un nou model funcionarial que reduïsca el número de cossos i escales de l'administració; reducció de la temporalitat de l'ocupació pública; nous instruments organitzatius i de gestió de l'ocupació pública; formació continua del personal; l'adquisició de coneixements i habilitats que garantisquen el principi d'igualtat i no discriminació per motius culturals, lingüístics, de gènere o capacitats.