Affichage de contenus web

Compromís 111 - Pacte per la Justícia Valenciana

Justícia: signarem el Pacte per la Justícia Valenciana amb els diferents operadors jurídics. Millorarem el servei públic de Justícia amb especial atenció a les infraestructures amb el Pla d'Infraestructures 2019-2024 i a la dignificació del personal. Modernització de l'administració de justícia implantant l'expedient electrònic i millorant la relació amb l'usuari del servei per a garantir la justícia universal i accessible. Revisió de les condicions laborals d'horaris i retribucions del funcionariat i dels agents directament relacionats amb la justícia. Augmentarem el personal especialitzat en la xarxa d'Oficines d'Assistència a les Víctimes del Delicte per a oferir assessorament jurídic i suport psicosocial així com tractament psicològic a les víctimes.