Affichage de contenus web

Compromís 110 - Impuls de les actuacions per a la recuperació de la memòria democràtica

Memòria democràtica: desenvolupament de l'Institut de Memòria Democràtica i creació del banc d'ADN de la Generalitat per a la identificació de les persones víctimes de la dictadura així com dels casos de bebés que van ser furtats. Recuperarem els cossos de les víctimes desaparegudes i assassinades en la guerra civil i la dictadura perquè els seus familiars puguen depositar-los en un lloc digne. Per a això, augmentarem el pressupost i recursos disponibles per a la localització, exhumació i identificació de les víctimes. Eliminació dels vestigis franquistes i promoció de la memòria democrática.