Affichage de contenus web

Compromís 11. Model territorial amb perspectiva de gènere i intergeneracional

Aprofundiment d'un model territorial amb perspectiva de gènere i intergeneracional que ens permeta un futur sostenible que no siga depredador del mitjà ni especule amb el sòl.