Affichage de contenus web

Compromís 107 - Reforma de la Llei Electoral Valenciana per a millorar la proporcionalitat i la paritat i suprimir la tanca del 5%

Llei Electoral Valenciana: promourem la reforma de la LEV per a millorar la proporcionalitat, representativitat, paritat, el vot preferencial, l'eliminació de la tanca del 5% i la reducció de les despeses.