Affichage de contenus web

Compromís 105 - Col·laboració amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme

Col·laborarem amb els municipis perquè apliquen la nova Llei de Turisme, i regularem i delimitarem els recursos turístics a través de l'ordenació urbanística; i donarem suport tècnic, especialment als municipis xicotets, per a elaborar el Pla d'Ordenació de Recursos Turístics (PORT), augmentarem la inspecció i la lluita contra l'intrusisme i els apartaments turístics irregulars.