Affichage de contenus web

Compromís 81 - Coordinació d’actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació

Coordinació d'actuacions entre el conjunt del Sistema Valencià de la Innovació, a fi de maximitzar el seu impacte. Impulsar una Iniciativa estratègica de col·laboració públic-privada d'implantació generalitzada en empreses i administracions de tecnologies clau habilitadores (KET), així com la innovació en processos i administrativa.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Col·laborar amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana per a afavorir la realització de tesis doctorals en empreses

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Convenis per a afavorir la realització de tesis doctorals en empreses

Línia posada en marxa durant aquesta legislatura en 2021 (Promoció de Doctorats en empreses per les universitats públiques valencianes), amb import 1 M €.

L'objectiu d'aquests convenis és afavorir la realització de tesis doctorals en empreses, transferint el coneixement generat en les universitats valencianes al sector industrial de la Comunitat Valenciana. La iniciativa forma part de l'estratègia de transferència de coneixement i tecnologia entre empreses i universitats, amb la qual pretenem contribuir a la transformació del model productiu, promovent fórmules de col·laboració efectiva i de transferència de coneixements entre el món acadèmic i el món empresarial.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Ciència i Investigació