Affichage de contenus web

Compromís 116 - Foment de la gestió coordinada de serveis en les entitats locals i lluita contra la despoblació. Impuls de la llei de comarcalització valenciana

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d'oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l'agrupació d'entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d'igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d'intervenció econòmica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Col·laborar amb les entitats locals per a facilitar l'accés al finançament europeu

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Subvenció a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per al foment i l'assessorament a les entitats locals en matèria de finançament europeu

L'any 2021 s'estableix una línia d'ajuda nominativa a la FVMP dotada amb 100.000 € que s'instrumentalitzà mitjançant un conveni administratiu amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en matèria de finançament europeu.

El Conveni té per objecte el desenvolupament d'un programa específic per a col·laborar amb les entitats locals en l'accés al finançament europeu mitjançant la representació dels interessos locals davant les instàncies superiors, així com qualsevol altra actuació encaminada a millorar l'accés a la captació de fons europeus i la implementació de projectes per al període 2021-2027.

S'ha donat continuïtat a aquesta línia incrementant-se gradualment. Així en 2022 l'import va ser de 150.000 € i de 300.000 € en l'exercici 2023.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Administració Local