Affichage de contenus web

Compromís 116 - Foment de la gestió coordinada de serveis en les entitats locals i lluita contra la despoblació. Impuls de la llei de comarcalització valenciana

Administració local: impulsarem la llei de comarcalització valenciana per dotar d'oficialitat i estructura a les comarques, promoure la vertebració del territori i impulsar la descentralització política i administrativa. Així mateix es promourà l'agrupació d'entitats locals per a la gestió de serveis coordinats, treballant per una administració més pròxima i eficient. Així mateix la Generalitat garantirà que els fons econòmics destinats a les administracions locals es regisquen per criteris d'igualtat, territorialitat, idoneïtat i necessitat, atenint-se a la diversitat de realitats existents al llarg del nostre territori. Dotarem de majors recursos als municipis amb risc de despoblació i posarem en marxa un pla de sanejament de les hisendes locals dels municipis en estat d'intervenció econòmica.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Cimera de municipis en risc de despoblament

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Cimera de municipis en risc de despoblament

Aquesta cimera està dins del Conveni amb les universitats per a la Càtedra Avant. La situació de pandèmia ha retardat posar en marxa aquesta acció. No obstant, dins d'aquesta acció de govern, el 31 de maig i l'1 de juny de 2022, es va celebrar a la Universitat Jaume I de Castelló, el 1er Encontre Nacional de Càtedres i Centres d'estudi del despoblament.

La Comunitat Valenciana continuarà liderant aquesta investigació amb la celebració d'aquestes trobades, amb caràcter biennal.

Càtedra AVANT

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de l'Agenda Valenciana Antidespoblament