Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Centre d'entrenament digital

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació del centre d'entrenament digital

El CED és un espai dins de la plataforma e-formació de la Generalitat en competències digitals en forma de píndoles formatives agrupades en àrees d'ús competencial del DIGCOMP CV (Marc valencià de competències digitals). Totes les actuacions es realitzen amb personal i recursos propis de la Conselleria.

https://innova.gva.es/va/web/brecha-digital/centre-entrenament-digital

Assolida

Actuació 2

Marc valencià de competències digitals (DIGCOMP_CV)

Entorn per a la promoció i foment en competències digitals entre la ciutadania valenciana, de manera inclusiva, dins de l'àmbit territorial de la Generalitat.

https://innova.gva.es/va/web/brecha-digital/les-competencies-digitals

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital