Affichage de contenus web

Compromís 5. Ordenació de recursos naturals i prevenció d’incendis i altres riscos

Es redactarà el Pla de Prevenció d'Incendis i Riscos Naturals, dirigit especialment a les administracions locals, que atenga la situació d'emergència climàtica, amb una anàlisi de factors de risc i amb especial atenció a les mesures d'adaptació i mitigació que es puguen adoptar. S'acabaran d'impulsar els Plans d'Ordenació de Recursos Naturals, els Plans Rectors d'Ús i Gestió i els Plans d'Ordenació de Recursos Forestals. Afavorirem el compliment de mesures que incentiven la gestió forestal com el pagament per serveis ambientals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Campanya de prevenció d’incendis forestals

  • rendicio.departamento: 01 Presidència de la Generalitat
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Campanya institucional de prevenció d'incendis forestals "STOP AL FOC"

Es tracta de conscienciar a la ciutadana en matèria de prevenció d'incendis.

Impactes:

  • Premsa escrita: 11.904.700 contactes.
  • Radio: 49.670.800 contactes.
  • Xarxes socials: 6.390.169 impressions.

https://comunica.gva.es/va/detalle?id=361192564&site=174326079

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Promoció Institucional