Affichage de contenus web

Compromís 16 - Reserva d'almenys un 10% de parc públic d’habitatge a dones víctimes de violència

Reservarem en l'oferta de parc públic d'habitatge, almenys, un 10% per a garantir recursos residencials destinats a dones víctimes de violència masclista i persones que tinguen al seu càrrec. Se subscriuran convenis específics a aquest efecte.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Blindar l’accés de les dones víctimes de la violència masclista a una llar digna

  • rendicio.departamento: 03 Vicepresidència 2a i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Conveni entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha)

El Consell ha autoritzat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives i la Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Entitat Valenciana d´Habitatge i Sòl (EVha), per a facilitar l'accés a habitatges públics en lloguer a dones víctimes de violència de gènere i les seues famílies.

Aquest conveni es podrà dur a terme de manera individual o a través de projectes destinats a la integració, acompanyament i seguiment d'aquestes dones realitzats per ONG o altres entitats sense ànim de lucre. Cal tindre en compte que algunes d'aquestes dones procedeixen d'habitatges tutelats i ara passarien a emancipar-se a través d'un lloguer públic. El conveni inclou el seguiment i acompanyament a les dones adjudicatàries d'aquests habitatges, a través de la Direcció General de l'Institut Valencià de les Dones.

El conveni, que es va signar en 2020,  estarà vigent fins a 2024 i podrà prorrogar-se fins a 2026.

Nota de premsa

Assolida

Òrgan responsable

Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha)