Affichage de contenus web

Compromís 51 - Continuar baixant la ràtio en tots els nivells i ensenyaments

Seguirem baixant la ràtio en tots els nivells i ensenyaments i impulsarem la millora continuada de les condicions econòmiques i laborals dels equips docents valencians i treballarem per dotar d'auxiliars nadius d'anglés en tots els centres educatius públics.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Baixada de ràtios

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Baixada de ràtios en Infantil i Primària

Des de 2015 a 2022 hem reduït quasi dos punts la ràtio mitjana en aquesta etapa.

Assolida

Actuació 2

Baixada de ràtios en Secundària

Des de 2015 a 2022 hem reduït en més d'un punt la ràtio mitjana en aquesta etapa.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Personal Docent