Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Avantprojecte de Llei d’accessibilitat universal inclusiva

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Llei d'accessibilitat universal inclusiva

Aquesta llei pretén aconseguir una societat inclusiva i accessible que permeta avançar cap a la plena autonomia de totes les persones, garantir l'accessibilitat universal i propiciar la igualtat d'oportunitats per a tots i totes, especialment per a les persones amb discapacitat o diversitat funcional, i evitar qualsevol discriminació en els entorns, processos, béns i productes al servei o disposició del públic.

Així mateix, amb aquesta Llei es pretén actualitzar i facilitar un marc normatiu propi, clar i comprensible en matèria d'accessibilitat, adaptat a les directrius internacionals, europees i estatals, perquè els ajuntaments i la Generalitat puguen exercir les seues competències pròpies.

També pretén complir un objectiu i àmbit que encara no està regulat per l'Estat, com és el dels béns i serveis a la disposició del públic.

Després de la consulta pública prèvia s'han incorporat aportacions realitzades per 11 entitats.

Avantprojecte

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental