Affichage de contenus web

Compromís 20 - Currículum coeducatiu, lliure de biaixos de gènere, i la inclusió de la genealogia de les dones

Promourem un currículum coeducatiu, lliure de biaixos de gènere, i la inclusió de la genealogia de les dones, per a acabar amb els rols i estereotips de gènere, així com l'ús d'un llenguatge i imatges inclusives i equitatives. Se subscriuran convenis de bones pràctiques amb mitjans de comunicació en tractament de temes referits a feminismes i diversitat.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Avançar en la implantació d’accions en matèria de coeducació

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Accions en matèria de coeducació

La Comunitat Valenciana és un referent en matèria de coeducació. Així en 2021 vam acollir el I Congrés Estatal de Coeducació. Actualment comptem amb un Pla Director de Coeducació Educativa que té com a objectiu la revisió profunda dels ensenyaments, superant la dinàmica social que naturalitza i perpetua les desigualtats per raons de gènere, procedència geogràfica o social, etc. En aquest sentit hem desenvolupat accions en tots els àmbits: formació permanent del professorat, currículum escolar i materials curriculars, valors democràtics i de drets humans a les polítiques educatives... i fins i tot a les infraestructures educatives, on estem realitzant importants inversions en la substitució dels patis escolars convencionals per patis educatius.

Destaquen en la consecució d'aquests objectius la creació de diverses aules didàctiques basades en els valors democràtics (aula didàctica de memòria democràtica), els drets humans (aula didàctica diàspora mediterrània) i el paper de les dones a la cultura i l'ensenyament (aula didàctica Salvadora Sancho, aula didàctica Didín Puig...).

Assolida

Òrgan responsable

Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional