Affichage de contenus web

Compromís 74 - Suport als pactes territorials d’ocupació i les mesures que fomenten l’ocupació en els municipis

Reiterem el nostre compromís de suport als pactes territorials d'ocupació i les mesures que fomenten l'ocupació en els municipis mitjançant la col·laboració amb els ADL municipals i la disposició dels orientadors laborals de LABORA.

Affichage de contenus web

Iniciativa: AVALEM TERRITORI: Pactes territorials, ocupació social i desenvolupament territorial

  • rendicio.departamento: 08 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

AVALEM TERRITORI: Pactes territorials i desenvolupament territorial

  • Fomentar la iniciativa de projectes experimentals i nous que afavorisquen l'ocupabilitat i la inserció laboral.
  • Col·laboració en el desenvolupament i manteniment d'un laboratori territorial d'ocupació orientada al disseny, seguiment i avaluació de les estratègies territorials en el marc del Pla Avalem Territori.
  • Conveni amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a la coordinació d'accions de desenvolupament local.
  • Fòrums d'ocupació als Pactes Territorials.

Dotació pressupostària total: 5,86 M €.(2020-2023).

Assolida

Actuació 2

Xarxa d'agents de desenvolupament local en entitats locals

  • 291 Agents de desenvolupament local actuen en tot el territori valencià.

Pressupost: 17,8 M€ (2020 a 2023).

Assolida

Òrgan responsable

LABORA