Affichage de contenus web

Compromís 52 - Consolidar el Pla Edificant

Consolidarem el Pla Edificant per a garantir que tots els centres disposen dels espais i equipaments necessaris.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Augment progressiu de l’execució en infraestructures educatives

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ampliació del Pla Edificant

Gràcies a la posada en marxa del Pla Edificant hem aconseguit que cada any l'execució pressupostària en matèria d'infraestructures fora major que la de l'exercici anterior.

En 2022 vam augmentar el pressupost destinat al Pla Edificant (establit en 1.000 milions d'euros) en 700 milions d'euros més.

Assolida

Actuació 2

Major execució pressupostària

En 2015 l'execució pressupostària era de 20 milions d'euros en infraestructures educatives.

En 2022 l'execució ha sigut de 180 milions d'euros i la de 2021 de 146 milions.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Infraestructures Educatives