Affichage de contenus web

Compromís 48 - Continuar incrementant els mitjans personals especialitzats per a garantir el principi d’inclusió educativa

Continuarem incrementant els mitjans personals especialitzats per a garantir l'aplicació del principi d'inclusió educativa al conjunt de l'alumnat, especialment aquell que tinga necessitats específiques de suport educatiu.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Augment i consolidació de personal en centres docents

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Més contractació de personal docent a les plantilles

En esta legislatura s'ha incrementat en vora 7.000 docents. En l'actualitat la plantilla de personal docent és aproximadament de 78.600 persones.

Cap altra comunitat autònoma ha experimentat un creixement de les seues plantilles docents a aquest nivell. Des de 2015 hem crescut en 15.000 professionals, passant de 63.000 als 78.600 actuals.

Assolida

Actuació 2

 

Consolidació de plantilles

En 2019 vam traure 4.636 places a oposicions, de les quals cobrírem 3.925.

En 2020 es cancel·laren les oposicions per la Covid-19.

En 2021 es convocaren 3.549 places.

En 2022 ascendiren a 1.228.

Per aquest 2023 hem tret 9.152 places al procés extraordinari de consolidació, 7.555 via concurs de mèrits i altres 1.597 via oposicions amb proves no eliminatòries.

En total, de 2019 a 2023, hem convocat 18.565 vacants.

Assolida

Actuació 3

Augment de professionals al servei de l'alumnat amb necessitats educatives especials

En l'inici de la legislatura, curs 2019/2020, el nombre de professionals contractats al servei de l'alumnat amb necessitats específiques era de 6.445 i aquest curs supera els 8.000 docents.

En el curs 2014/2015 el nombre de professionals era de 5.387. Això suposa un increment de quasi el 50%.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Personal Docent i Direcció General d'Inclusió Educativa