Affichage de contenus web

Compromís 71 - Impuls de la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu

Impulsarem la Formació Professional com a instrument clau per al canvi de model productiu. Hem d'arribar amb urgència a un ampli acord de modernització del sistema, adaptar-lo a les necessitats de la nova economia i dissenyar una oferta única, integrada  i flexible en el marc d'una estratègia d'educació i formació al llarg de la vida. Avançarem cap a una integració efectiva de l'FP del sistema educatiu i la formació per a l'ocupació.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Augment de títols, places i alumnat de Formació Professional

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Augment de títols de Formació Professional

Des de 2016 cada curs hem implantat títols nous, 824 títols nous entre els cursos 2015-2016 i el curs 2022-2023.

Assolida

Actuació 2

Augment de places

S'han creat un total de 23.610 places noves a la Formació Professional. Un augment en la inversió que ens ha permès augmentar notablement la matrícula d'alumnat en aquesta etapa.

Assolida

Actuació 3

Augment de matrícula

Des de 2014-2015 la matricula en Formació Professional ha augmentat constantment fins als actuals 110.000 alumnes. El que suposa vora 26.000 alumnes més en Formació Professional que en 2015.

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial