Affichage de contenus web

Compromís 128 - Reclamació de l’assumpció per l'Estat del 50% de la despesa en atenció a les persones en situació de dependència

En el marc dels Pressupostos Generals reclamar l'assumpció del 50% de la despesa en matèria d'atenció a les persones en situació de dependència per part de l'Administració General de l'Estat tal i com determina la llei, i negociar amb l'Estat el pagament del deute per l'atenció sanitària als desplaçats provinents d'altres comunitats autònomes i de l'estranger.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Col·laboració amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives en la reivindicació de l’assumpció per l’Estat del 50% de la despesa en atenció a persones en situació de dependència

  • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Reclamació de la despesa de dependència

Entre les actuacions per a la reivindicació d'un finançament just per a totes les funcions de despesa autonòmica, de manera destacada s'ha recolzat la reivindicació per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per tal que l'Administració central de l'Estat assumisca el 50% de la despesa. 

En el darrers anys, el finançament per part de l'Estat ha augmentat significativament i en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2021 es va recuperar l'anomenat nivell acordat de finançament, repartit a les comunitats mitjançant conveni, com s'havia previst en la Llei de dependència però que, des de 2012 va ser suspès per l'Estat amb motiu de la crisi econòmica.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera