Affichage de contenus web

Compromís 1. Canvi climàtic i sostenibilitat energètica

Impulsarem la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica en el marc del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima, avançant en la descarbonització i amb l'objectiu de reduir un 40% les emissions contaminants en 2030 i que el 100% de l'energia provinga de fonts renovables en 2050, que inclourà:

 • Es posarà en marxa l'Agència de Canvi Climàtic.

 • Es crearà el Fons d'Adaptació al Canvi Climàtic, articulant el Fons Forestal i que comptarà amb fons de la Generalitat Valenciana, Ajuntaments, Govern d'Espanya i UE.

 • Mesures de foment de la gestió democràtica i comunitària de l'energia assessorant els municipis que aposten per ella.

 • Desenvolupament de l'Agència Valenciana d'Energia (actualment en l'IVACE- Energia) com a eina per a l'impuls de la producció i distribució d'energia renovable per a les administracions, les llars i el teixit empresarial, com a pas previ a la creació d'un organisme amb capacitat per a la generació energètica.

 • Mesures de suport a les instal•lacions d'energies renovables, l'autoconsum ciutadà, comercial i industrial, la simplificació i unificació de tràmits administratius, la bonificació o subvenció d'equips o accions d'eficiència energètica.

 • La integració de la política de sostenibilitat energètica de les diferents polítiques públiquessectorialsespecialmentindústria,territori,urbanisme,habitatge,transports, medi ambient, recerca i desenvolupament.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aspectes tributaris de la Llei 6/2022 de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana

 • rendicio.departamento: 04 Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
 • rendicio.estat:

  Assolida

 • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Creació d'impostos mediambientals

Participació en la redacció de la de la Llei 6/2022, de 5 de desembre, de la Generalitat, del canvi climàtic i la transició ecològica de la Comunitat Valenciana, que crea els següents impostos mediambientals:

 • Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.
 • Impost sobre l'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera provinents d'instal·lacions.
 • Impost sobre grans establiments comercials.

La entrada en vigor d'aquestes figures tributàries es produirà a partir de l'1 de gener de 2025.

https://dogv.gva.es/datos/2022/12/09/pdf/2022_11735.pdf

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Tributs i Joc