Affichage de contenus web

Compromís 62 - Aprovació de la Llei de la Música i impuls de l’Estatut dels Músics

Aprovarem la Llei de la Música i impulsarem l'Estatut dels Músics per donar resposta a la falta d'adequació de la reglamentació existent en matèria laboral i jurídica, així com a les necessitats de les diverses professions de la música valenciana, i augmentarem les ajudes per a l'adquisició d'instruments musicals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aprovació de la Llei de la Música

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    En tràmit

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Elaboració de l'avantprojecte de llei

S'ha treballat en un esborrany de Llei junt amb diferents sectors vinculats al món de la música en les seues diferents expressions. Aquest esborrany, per qüestions relatives a les prioritats marcades per la Covid-19 i l'acció destinada a la supervivència d'aquests sectors especialment afectats per la pandèmia durant eixe període, no ha arribat a presentar-se a Les Corts.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Cultura i Patrimoni