Affichage de contenus web

Compromís 33 - Aprovació de l'Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència

Aprovarem i implementarem l'Estratègia Valenciana d'Infància i Adolescència amb mecanismes de coordinació de la Generalitat per garantir la necessària transversalitat i coherències de les polítiques públiques que afecten a la infància i adolescència.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aprovació de l'Estratègia Valenciana d’Infància i Adolescència 2022-2026

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Aprovació de l'Estratègia

L'Estratègia valenciana d'infància i adolescència va ser aprovada pel Consell el 26/11/2021. Es l'instrument que permetrà fer efectius els drets dels xiquets, xiquetes i adolescents, a través del "disseny, planificació, aplicació, desenvolupament, seguiment i avaluació de les polítiques de la Generalitat" i que "es realitzarà des de la inclusió activa i la corresponsabilitat dels agents implicats directament o indirectament en la promoció, defensa o restitució dels drets de la infància i l'adolescència i amb la seua participació"

https://inclusio.gva.es/va/web/menor/estrategia-valenciana-infancia-adolescencia

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Infància i Adolescència