Affichage de contenus web

Compromís 114 - Nova Llei de funció pública valenciana, reducció de la temporalitat i nous instruments organitzatius

Personal de l'administració pública: nova Llei de funció pública valenciana que incloga: un nou model funcionarial que reduïsca el número de cossos i escales de l'administració; reducció de la temporalitat de l'ocupació pública; nous instruments organitzatius i de gestió de l'ocupació pública; formació continua del personal; l'adquisició de coneixements i habilitats que garantisquen el principi d'igualtat i no discriminació per motius culturals, lingüístics, de gènere o capacitats.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aprovació de la nova llei de la Funció Pública Valenciana

  • rendicio.departamento: 05 Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana

L'objecte de la llei és l'ordenació i regulació de la funció pública valenciana, així com dels seus instruments de gestió i la determinació del règim jurídic del personal inclòs en el seu àmbit d'aplicació.

Com a principals novetats calen destacar:

- Pel que fa a l'organització de l'Administració de la Generalitat:

1.- Creació de la denominada Comissió Intersectorial de l'Ocupació Pública de la Generalitat

2.- Atribució a l'EVAP, d'un paper de primer ordre en els processos de selecció de la funció pública valenciana

- Quant a l'estructura i ordenació de l'ocupació pública:

1.- Reducció dràstica del nombre de cossos i escales de l'Administració de la Generalitat.

2.- S'introdueixen les "agrupacions de llocs de treball", per a flexibilitzar i agilitzar la gestió dels processos de selecció, provisió i formació.

3.- Es perfecciona la regulació de la planificació estratègica de recursos humans.

4.- Es redueixen considerablement els terminis dels processos de selecció del personal.

Llei 4/2021

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Funció Pública