Affichage de contenus web

Compromís 7. Aprovació de la Llei de Benestar Animal

Aprovació de la Llei de Benestar Animal, que haurà d'abordar objectius com el sacrifici zero, l'adopció, el benestar en granges cria i en les protectores d'animals.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aprovar la Llei de Benestar Animal

  • rendicio.departamento: 09 C. d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Tr
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Llei de la Generalitat, sobre protecció, benestar i tinença d'animals de companyia

La Llei de Benestar Animal estableix les normes generals per a la protecció, el benestar i la tinença responsable dels animals de companyia, aquells que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb les persones, amb finalitat educativa, social o lúdica, sense cap activitat lucrativa.

El 14 de març de 2023 s'ha publicat la Llei 2/2023, de 13 de març, de la Generalitat, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal [2023/2777].

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca