Affichage de contenus web

Compromís 113 - Modernització i increment de l’eficiència de l’administració i reforma de la Llei d'Hisenda Pública

Administració pública i personal: modernització i increment de l'eficiència de l'administració i del sector públic instrumental de la Generalitat. Crearem l'Oficina de Simplificació Administrativa (OSA) que elaborarà anàlisis legals per a l'eliminació de les duplicitats administratives i càrregues burocràtiques. Reforma de la Llei d'Hisenda Pública per a garantir un funcionament més àgil, desburocratitzat i eficient de l'Administració. Implantació de l'Administració digital mitjançant la implantació dels procediments electrònics, la robòtica i la intel·ligència artificial fins a l'eliminació del paper en tots els procediments interns abans de 2025.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aplicació de la Intel·ligència Artificial en les administracions públiques

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Càtedra d'Intel·ligència Artificial aplicada a les administracions públiques

 

Conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a finançar la "Càtedra d'intel·ligència artificial aplicada a les administracions públiques" amb la finalitat de proposar estudis que mitjançant l'aplicació de tècniques associades a aquesta tecnologia permeten millorar l'eficiència de l'administració mitjançant l'anàlisi i posterior implementació d'eines que faciliten la labor pública.

 

Conveni

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital