Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Servei d'anàlisi i diagnòstic de la bretxa digital existent en la Comunitat Valenciana mitjançant la realització d'enquesta entre la seua població resident

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Macroenquesta sobre bretxa digital

 

CNMY21/DGLBD/01 Amb l'objectiu de lluitar eficaçment contra la bretxa digital, resulta indispensable mesurar-la, per tant, és necessari dur a terme una anàlisi i diagnòstic de la bretxa digital en la Comunitat Valenciana, a nivell autonòmic i provincial, mitjançant la realització d'una enquesta entre la seua població resident i l'elaboració d'un estudi a partir de les dades recaptades.

Anualitat: 2022

Conclusions obtingudes:

Nota de premsa Macroenquesta

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a la lluita contra la bretxa digital