Affichage de contenus web

Compromís 30 - Desplegament dels recursos residencials i diürns previstos en l’Estratègia Valenciana de Salut Mental

Desplegarem els recursos residencials i diürns previstos en l'Estratègia Valenciana de Salut Mental per assegurar la cobertura a tot el territori, tot garantint la coordinació sociosanitària.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Ampliació de places del Sistema Públic Valencià de Serveis Socials per a persones amb malaltia mental

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Ampliació de places en centres diürns per a persones amb malaltia mental crònica

2015: 238 places

2022: 353 places

Increment: 115 places

Assolida

Actuació 2

Ampliació de places en centres diürns ambulatoris - CRIS

2015: 1.160 places

2022: 1.578 places

Increment: 418 places

Assolida

Actuació 3

Ampliació de places en centres residencials per a persones amb malaltia mental-CEEM

2015: 290 places

2022: 439 places

Increment: 149 places

Assolida

Actuació 4

Ampliació de places en vivendes tutelades per a persones amb malaltia mental

2015: 93 places

2022: 224 places

Increment: 131 places

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General d'Infraestructures de Serveis Socials