Affichage de contenus web

Compromís 31 - Reducció de l’empobriment infantil

Reduirem l'empobriment infantil desenvolupant i garantint una dotació estable de la renda valenciana d'inclusió millorant la coordinació de tots els departaments de la Generalitat per a la seua correcta implementació, especialment per als itineraris d'inclusió i les ajudes directes complementàries, com garantir la gratuitat en l'educació 0- 3 anys.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Alimentació saludable als centres educatius

  • rendicio.departamento: 06 Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Augment del pressupost destinat a beques menjador

Les ajudes destinades a beques menjador han crescut progressivament i ininterrompudament any a any.

Així mentre que en 2015 el pressupost destinat a beques menjador era de 47 milions, en 2019 aquest ja era de 71,7 milions i en l'actualitat ho és de 75,4 milions d'euros.

Assolida

Actuació 2

Beques menjador fins al 100%

Fins a 2015, cap alumne percebia una beca que subvencionara el 100% del cost del menjador.

Ara sí. A més el menjador no s'estén únicament d'octubre a maig, sinó que arriba de setembre a juny.

Assolida

Actuació 3

Menjador gratuït a les àrees afectades per una catàstrofe natural

Per al curs 2023-2024 tot l'alumnat beneficiari de beca menjador escolaritzat en una zona declarada "zona catastròfica" (zona afectada greument per una emergència de protecció civil), pel Consell de Ministres, en aquest cas les zones afectades pels incendis d'estiu, tindran la beca menjador gratuïta al 100% durant els dos cursos posteriors a la tragèdia.

En tràmit

Actuació 4

Desdejunis saludables

Actualment estem ja posant en marxa per a aquest curs un projecte de desdejunis saludables a tots els centres educatius amb un ISEC (índex socioeconòmic) baix per millorar i ampliar les menjades nutritives i saludables que fan cada dia.

En tràmit

Òrgan responsable

Direcció General de Centres Docents i Direcció General d'Innovació Educativa