Affichage de contenus web

Compromís 109 - Reforma de la Llei de Transparència i impuls dels Plans d’Integritat com a mecanismes de prevenció

Transparència: reforma de la Llei de Transparència per enfortir la transparència i l'accés a la informació per part de la ciutadania a través de processos, òrgans i controls independents del poder polític, com ara el Consell de Transparència. Impuls dels Plans d'Integritat en l'administració pública i el sector públic instrumental com a mecanisme de prevenció.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Aliances per al foment de la cultura de la transparència

  • rendicio.departamento: 12 C. de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràti
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

 

Actuació 1

Col·laboració amb organitzacions de la societat civil per a fomentar la cultura de la transparència, la rendició de comptes i la integritat pública

- En 2018 es va signar un conveni amb la Associació Espanyola de Fundacions.

Objectiu: Promoure la transparència, la participació ciutadana i la responsabilitat social en el sector fundacional en la Comunitat Valenciana.

https://gvaoberta.gva.es/es/convenios?organosvigentes=true&registro=074/2018&buscar=true.

 

- En 2022 s'ha signat un conveni amb la entitat Transparency International España (TIE).

Objectiu: Establir el marc general i les línies de treball per al desenvolupament de la col·laboració entre TIE i la Generalitat en la millora de la transparència, la rendició de comptes i la integritat pública en la Generalitat.

Conveni Transparència Internacional

 

- Patrocini del VI Congrés Internacional de Transparència, amb l'Associació de Professionals de la Transparència ACREDITRA.

Import total: 10.000,00 € (*)

https://conreg.gva.es/regcon-conreg-frontend/contratos-menor-nomenor?idioma=ca&menuTable=2&tipoEntidadId=S&ejercicioDesde=2021&ejercicioHasta=2022&nif=G73832156

(*) 50% amb càrrec al pressupost del  Consell Valencià de Transparència

Assolida

Actuació 2

Càtedres i convenis de col·laboració amb les universitats públiques de la Comunitat Valenciana

En 2022 es va subvencionar a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana amb un import total de 225.000€ per al desenvolupament d' activitats en matèria de transparència i bon govern.

Alguns projectes destacats:

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Transparència, Atenció a la Ciutadania i Bon Govern