Affichage de contenus web

Compromís 12. Desplegament d'una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible

Desenvoluparem una Estratègia Valenciana de Desenvolupament Rural Sostenible incorporant incentius fiscals i econòmics, creant un fons específic per a promoure el desenvolupament rural integral, millorant les dotacions i serveis públics de comunicació i financers i estenent la xarxa d'internet de fibra òptica a tot el territori.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Ajudes per al desplegament de banda ampla

  • rendicio.departamento: 11 Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Convocatòria d'Ajudes UNICO Indústria i Empreses en la Comunitat Valenciana

Convocatòria d'Ajudes UNICO Edificis en la Comunitat Valenciana

S'ha convocat ajudes amb l'objectiu de proporcionar cobertura de xarxes de banda ampla de molt alta velocitat als polígons industrials i centres logístic i en edificis de la Comunitat Valenciana amb especial atenció al foment de l'activitat i ocupació en zones rurals, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Ajudes connectivitat en polígons industrials i centres logístics

Accions de millora de les infraestructures de telecomunicacions en edificis

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General per a l'Avanç de la Societat Digital