Affichage de contenus web

Compromís 29 - Garantir l’accessibilitat universal

Garantirem l'accessibilitat universal d'acord amb la convenció de l'ONU i els drets de les persones en el seu accés a tots els espais públics i privats, entorns naturals, sistemes de transport, mitjans de comunicació i serveis d'atenció a la ciutadania.

Affichage de contenus web

Iniciativa: Ajudes per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic

  • rendicio.departamento: 02 Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives
  • rendicio.estat:

    Assolida

  • rendicio.actuacions:

Actuació 1

Convocatòria de subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic

Aquesta convocatòria anual té com a fi la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat.

En 2016 la dotació pressupostària va ser de 240.000 €.

Des de 2017 fins a 2022 la dotació pressupostària anual, ha sigut de 300.000 €.

https://inclusio.gva.es/va/web/diversidadfuncional/mejora-de-las-condiciones-de-accesibilidad-al-medio-fisico9f5

Assolida

Òrgan responsable

Direcció General de Diversitat Funcional i Salut Mental